Polski Komitet Narodowy
Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków

ICOMOS-POLSKA

 • Zamek Królewski w Warszawie
  Zamek Królewski w Warszawie
 • Łazienki Królewskie w Warszawie
  Łazienki Królewskie w Warszawie
 • Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
  Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
 • Toruń
  Toruń
 • Zamość
  Zamość
 • Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka
  Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka
 • Malbork
  Malbork
Problematyka konferencji

Polski Komitet Narodowy ICOMOS we współpracy z Muzeum Łazienki Królewskie, Polskim Komitetem ds.  UNESCO oraz Komitetem Urbanistyki i Architektury PAN organizuje konferencję naukową zatytułowaną „40 lat Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce – dokonania i perspektywy. Konferencja odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2017 w Łazienkach Królewskich i będzie elementem obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony zabytków. Patronat nad konferencją objęła Pani dr hab. Magdalena Gawin, Generalny Konserwator Zabytków.

 

W 2016 roku przypadła  40 rocznica ratyfikowania przez Polskę Konwencji UNESCO o ochronie światowego dziedzictwa natury i kultury. Z kolei w lipcu 2017 roku Polska będzie po raz pierwszy gospodarzem sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Te ważne wydarzenia powinny być dla środowiska konserwatorskiego okazją do podsumowania dokonań oraz dyskusji o przyszłości ruchu Światowego Dziedzictwa w Polsce. ICOMOS będący oficjalną organizacją doradczą Komitetu Światowego Dziedzictwa jest w pełni uprawniony do zorganizowania ogólnopolskiej dyskusji na ten temat.

Podsumowanie 40 lat funkcjonowania Światowego Dziedzictwa w Polsce jest potrzebne by ocenić dorobek i doświadczenia w tym zakresie, sformułować aktualne problemy i przedstawić wizję przyszłości. Dyskusja powinna więc przede wszystkim podsumować skutki wpisania najcenniejszych polskich zabytków na listę Światowego Dziedzictwa, ocenić czy wpłynęło to na krajowy system ochrony zabytków oraz zaplanować politykę w tym zakresie na przyszłość.

Polska jest gospodarzem 41 sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, a więc nasz dorobek i ocenę sytuacji będzie można przedstawić na najszerszym forum międzynarodowym. Głos Polski w sprawie przyszłości Listy UNESCO jest uprawniony i potrzebny, gdyż liczne problemy – m.in. rozwój ilościowy Listy, problemy z ochroną dóbr już wpisanych oraz narastające upolitycznienie decyzji Komitetu, doprowadziły cały ruch Światowego Dziedzictwa do krytycznej sytuacji. 

unesco2

Zakres merytoryczny konferencji

Konferencja 40 lat Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce – dokonania i perspektywy ma być spotkaniem wszystkich partnerów zaangażowanych w ruch Światowego Dziedzictwa w Polsce.  Do udziału zapraszamy wszystkie grupy zawodowe związane z ochroną i zarządzaniem dobrami UNESCO – służby konserwatorskie, samorządowców, ekspertów, zarządców zajmujących się Światowym Dziedzictwem. Problematyka konferencji powinna zainteresować również osoby związane z ochroną innych zabytków o największej wartości, przede wszystkim obiektów uznanych za Pomniki Historii.  

Założenia konferencji określają tematykę trzech sesji tematycznych.

 1. Przyjęcie Konwencji i rozwój ruchu Światowego Dziedzictwa w Polsce. Historia Konwencji Światowego Dziedzictwa z polskiej perspektywy; wpisywanie dóbr z Polski na Listę UNESCO; tworzenie struktur, legislacji i systemu wspomagającego ruch Światowego Dziedzictwa; dorobek teoretyczny, praktyczny i publikacyjny związany ze Światowym Dziedzictwem w Polsce.
 1. Ochrona i zarządzanie dobrami Światowego Dziedzictwa w Polsce.  Doświadczenia zarządców, ekspertów i konserwatorów związane z ochroną dóbr UNESCO w Polsce; rola i znaczenie Światowego Dziedzictwa dla systemu ochrony zabytków Polsce; korzyści i problemy związane z funkcjonowaniem systemu Światowego Dziedzictwa w Polsce; pozytywne i negatywne konsekwencje wpisania dóbr na Listę UNESCO.
 1. Perspektywy ruchu Światowego Dziedzictwa w Polce (i na świecie). Jak kształtować polską politykę dotyczącą kolejnych nominacji i Listy Informacyjnej; kierunki współpracy w zakresie nominacji trans-granicznych i seryjnych; potrzeby wsparcia legislacyjnego, finansowego, organizacyjnego systemu Światowego Dziedzictwa; przenoszenie doświadczeń ruchu Światowego Dziedzictwa do polskiego systemu ochrony zabytków; rozwój i rola systemu Pomników Historii.

Proponowany układ sesji konferencyjnych powinien umożliwić kompleksową ocenę dorobku oraz określenie wizji Światowego Dziedzictwa w Polsce. Materiały konferencji zostaną opublikowane w języku polskim i angielskim, w recenzowanych seriach wydawniczych PKN ICOMOS. Publikacja w języku angielskim umożliwi przedstawienie polskich doświadczeń i propozycji całemu międzynarodowemu środowisku podczas sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa.

Mając na uwadze znaczenie tematyki liczymy na aktywne uczestnictwo całego środowiska związanego ze Światowym Dziedzictwem w Polsce. 

 

 

 

Informacje organizacyjne

Streszczenia proponowanych referatów prosimy nadsyłać w terminie do 25 lutego 2017 roku, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Streszczenia nie powinny przekraczać dwóch stron tekstu (forma odrębnych punktów ułatwi recenzentom uchwycenie koncepcji wystąpień).

Autorzy wystąpień konferencyjnych proszeni są o wskazanie sesji, w ramach której ma być przedstawiony proponowany referat.

 

Wyboru referatów do przedstawienia na konferencji dokonają recenzenci powołani przez Komitet Organizacyjny konferencji. Autorzy zgłoszonych referatów zostaną poinformowani o decyzji recenzentów do 20 marca 2017 roku.

Materiały konferencji zostaną opublikowane w recenzowanych monografiach w ramach serii wydawniczych PKN ICOMOS.  

 

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji (wolny słuchacz):

Formularze zgłoszeniowe prosimy nadsyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - do 15 kwietnia 2017 roku

UWAGA! Liczba uczestników jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (pobierz WORD)

 

Koszt udziału w konferencji wynosi 250 zł (organizatorzy nie zapewniają noclegów).

Opłatę konferencyjną należy wnieść na konto PKN ICOMOS: CITIBANK: 46 1030 1654 0000 0000 4627 5000 

W tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata konferencyjna /imię i nazwisko Uczestnika

 

Zapraszamy do zgłaszania propozycji wystąpień konferencyjnych.

Zapraszamy do udziału w konferencji.

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego,

Bogusław Szmygin

 

 

Kalendarz wydarzeń

Listopad 2017
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30