25 lipca zmarł Marian Konieczny, l.87. Wybitny artysta rzeźbiarz. Profesor Akademii Sztuki Pięknych w Krakowie, wieloletni Rektor tej uczelni. Autor wielu znanych pomników w Polsce i za granicą, w tym także rzeźbiarskich portretów wielu wybitnych osób kultury. 

Jedną z ostatnich jego prac był medal poświęcony prof. Janowi Zachwatowiczowi.

Pani Marii Sarnik-Koniecznej, Honorowemu Członkowi Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, składamy wyrazy serdecznego współczucia.

  

Prezydium Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS zaloba icon