Polski Komitet Narodowy
Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków

ICOMOS-POLSKA

 • Zamek Królewski w Warszawie
  Zamek Królewski w Warszawie
 • Łazienki Królewskie w Warszawie
  Łazienki Królewskie w Warszawie
 • Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
  Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
 • Toruń
  Toruń
 • Zamość
  Zamość
 • Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka
  Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka
 • Malbork
  Malbork

Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Politechnika Lubelska oraz Komitet Urbanistyki i Architektury PAN organizują 16-17 kwietnia 2018 roku konferencję naukową zatytułowaną Historyczne ruiny – ochrona, użytkowanie, zarządzanie. Patronat nad konferencją objęła Pani Prof. Magdalena Gawin - Generalny Konserwator Zabytków RP. 
Konferencja jest elementem organizowanych przez PKN ICOMOS obchodów 100 rocznicy utworzenia służb konserwatorskich w Polsce, Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków oraz European Cultural Heritage Year 2018. 

 

q

 

1. Problematyka konferencji

Tematem konferencji jest szeroko rozumiana problematyka współczesnej ochrony historycznych ruin. Ten trudny temat był zawsze obecny w ochronie zabytków. Na poszczególnych etapach rozwoju tej dyscypliny, konserwatorzy zabytków rozważali metody ochrony historycznych ruin. Zewnętrzne uwarunkowania zmieniały się radykalnie, ale cały czas dominował pogląd, że historyczna ruina – destrukt ukształtowany w długotrwałym procesie niszczenia jest pełnoprawnym zabytkiem i powinien być chroniony. Zawsze też pojawiały się koncepcje odbudowy ruin i nadania im formy pozwalające na ich użytkowanie. Takie tendencje nasiliły się szczególnie w ostatnich dekadach, gdyż sprzyjają temu pozakonserwatorskie uwarunkowania techniczne, ekonomiczne, organizacyjne, własnościowe, społeczne i kulturowe. W konsekwencji odbudowa ruin staje się coraz powszechniejsza w całej Europie i konserwatorzy muszą się znowu zmierzyć z tym problemem.

Polski Komitet Narodowy ICOMOS wielokrotnie inicjował konferencje i publikacje poświęcone problematyce zabytkowych ruin. Prace te zintensyfikowały się po transformacji ustrojowej rozpoczętej w 1989 roku, gdy nowa sytuacja gospodarcza, społeczna i polityczna stworzyła szerokie możliwości i zagrożenia w zagospodarowaniu zabytkowych ruin. Środowiskowa dyskusji, programy badawcze, konferencje i publikacje doprowadziły do opracowania w 2009 roku dokumentu programowego zatytułowanego Karta Ochrony Historycznych Ruin. Dokument ten jednoznacznie wskazuje, że właściwą formą ochrony historycznych ruin jest ich utrzymanie w postaci tzw. trwałych ruin.

Pomysły, projekty i realizacje polegające na odbudowie historycznych ruin nadal jednak nie ustają. Jest to bardzo niepokojące, gdyż według szacunków, średniowiecznych ruin – które stanowią najcenniejsza część tego zasobu – jest nie więcej niż dwieście. Wielu zarządców nie ma jednak świadomości wartości ruin. Jeżeli więc pojawiają się inwestorzy proponujący zagospodarowanie ruin przez ich odbudowę, to takie pomysły zyskują wsparcie i są realizowane. Dlatego powinnością środowisk konserwatorskich jest wypracowanie zasad ochrony historycznych ruin oraz wzorców współczesnego zagospodarowania, użytkowania i zarządzania w oparciu m.in. o analizę najlepszych przykładów. Oprócz najlepszych przykładów z Polski trzeba też sięgać po doświadczenia zagraniczne, gdyż problemy ochrony i wykorzystania ruin są podobne w wielu krajach.

 

2. Cele i zakres tematyczny konferencji

Celem konferencji jest dokonanie szerokiego przeglądu problemów związanych z ochroną, konserwacją, zagospodarowaniem i zarządzaniem historycznymi ruinami oraz metod ich rozwiązywania.

Kluczowym założeniem konferencji jest kompleksowe przedyskutowanie problemów związanych z utrzymaniem historycznych ruin, zarówno w aspektach teoretycznych jak i praktycznych.

Celem konferencji jest również dokonanie przeglądu najciekawszych przykładów współczesnego zagospodarowania i użytkowania historycznych ruin.

Konferencja ma na celu zebranie informacji pozwalających na wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie ochrony, zarządzania i zagospodarowania zabytkowych ruin.

 

W ramach konferencji przewidziane są trzy sesje tematyczne:

1. Techniczne i konserwatorskie problemy w ochronie ruin.

/tematem sesji będą zagadnienia teoretyczne, projektowe i realizacyjne/

2. Zagospodarowanie ruin do współczesnych funkcji użytkowych

/tematem sesji będzie krytyczne przedstawienie przykładów i form współczesnego zagospodarowania, użytkowania i eksponowania historycznych ruin/ 

3. Zarządzanie historycznymi ruinami

/tematem sesji będą oceny rozwiązań i wnioski w zakresie zarządzania – m.in. formy własności, organizacji, finansowania, ruch turystyczny, organizacja wydarzeń, promocja, edukacja /

Do udziału w konferencji zapraszamy konserwatorów zabytków, pracowników służb konserwatorskich, projektantów, przedstawicieli samorządów, pracowników uczelni, właścicieli i użytkowników związanych z ochroną, zarządzaniem i zagospodarowaniem historycznych ruin.    

PROGRAM KONFERENCJI

3. Informacje organizacyjne

Streszczenia proponowanych referatów należy nadsyłać do 30 stycznia 2018 roku, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Streszczenia nie powinny przekraczać dwóch stron tekstu (forma odrębnych punktów ułatwi recenzentom uchwycenie koncepcji wystąpień).

Autorzy wystąpień konferencyjnych proszeni są o wskazanie sesji, w której ma być przedstawiony referat (Ochrona; Użytkowanie; Zarządzanie). 

Wyboru referatów do przedstawienia na konferencji dokonają recenzenci powołani przez Komitet Organizacyjny. Autorzy referatów zostaną poinformowani o decyzji recenzentów do 20 lutego 2018 roku.

Materiały konferencji zostaną opublikowane w recenzowanych monografiach w ramach serii wydawniczych PKN ICOMOS. 

 

Zgłoszenie udziału przyjmowane będą od 20 stycznia do 5 kwietnia 2018 r. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na stronie www.icomos-poland.org
UWAGA! Liczy się kolejność zgłoszeń - liczba uczestników jest ograniczona.

 

Koszt udziału w konferencji wynosi 250 zł (organizatorzy nie zapewniają noclegów).
Opłatę konferencyjną należy wnieść na konto PKN ICOMOS: CITIBANK: 46 1030 1654 0000 0000 4627 5000  do 10 kwietnia
W tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata konferencyjna /imię i nazwisko Uczestnika

 

Zapraszamy do zgłaszania propozycji wystąpień konferencyjnych.
Zapraszamy do udziału w konferencji.

Komitet Organizacyjny PKN ICOMOS

Kalendarz wydarzeń

Kwiecień 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30