Prezes PKN ICOMOS:

      Prof. dr hab. Jadwiga W. Łukaszewicz

 

    Prezydium PKN ICOMOS:

      Marek Konopka - Wiceprezes

      Ewa Łużyniecka  - Wiceprezes

      Piotr Molski - Wiceprezes

      Barbara Werner - Sekretarz Generalny

      Robert Hirsch - zastępca Sekretarza Generalnego

      Katarzyna Pałubska - Skarbnik

      Andrzej Siwek  - zastępca Skarbnika

      Barbara Bielinis Kopeć

      Monika Bogdanowska

      Ewa Święcka

 

    Skład Komisji Rewizyjnej:

      Janusz Rymsza - Przewodniczący

      Piotr Dobosz - Zastępca Przewodniczącego

      Grzegorz Basiński - Sekretarz

 

    Skład Sądu Koleżeńskiego:

      Cezary Głuszek - Przewodniczący

      Wojciech Kowalski - Zastępca Przewodniczącego

      Małgorzata Fokt-Willman