Polski Komitet Narodowy
Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków

ICOMOS-POLSKA

 • Zamek Królewski w Warszawie
  Zamek Królewski w Warszawie
 • Łazienki Królewskie w Warszawie
  Łazienki Królewskie w Warszawie
 • Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
  Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
 • Toruń
  Toruń
 • Zamość
  Zamość
 • Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka
  Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka
 • Malbork
  Malbork

W Toruniu w dniach 12 - 14 lipca r. odbyła się trzecia edycja Szkoły Letniej PKN ICOMOS. Tematem wiodącym szkoły była Ochrona i konserwacja średniowiecznej zabudowy miast na przykładzie Torunia w XX lecie wpisu Toruńskiej Starówki na Listę Świtowego Dziedzictwa UNESCO. Temat jak i miejsce spotkania nie zostały wybrane przypadkowo. Dla Torunia, jego mieszkańców i specjalistów w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego dzień 4.12.1997 r. był datą bardzo ważną i decydującą o dalszych losach średniowiecznej zabudowy Torunia. W bieżącym roku obchodzimy XX lecie wpisu Toruńskiej Starówki na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i Szkoła Letnia ICOMOS była pierwszą imprezą uroczystości jubileuszowych. Współorganizatorami Szkoły Letniej PKN ICOMOS była Gmina Miasta Toruń, Liga Polskich Miast i Miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 40 młodych specjalistów związanych zawodowo z ochroną zabytków m.in. konserwatorzy, architekci, architekci krajobrazu, historycy i historycy sztuki, reprezentujący urzędy konserwatorskie, pracownie projektowe, placówki naukowe, muzea i inne instytucje zajmujące się ochroną, konserwacją i rewaloryzacją dziedzictwa kulturowego.

W programie pierwszego dnia Szkoły Letniej znalazły się wykłady poruszające zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z zarządzaniem miejscami wpisanymi na listę światowego dziedzictwa. Znalazła się również garść wspomnień Profesorów Mariana Arszyńskiego i Jana Tajchmana twórców dokumentacji architektoniczo-konserwatorskiej Toruńskiej Starówki niezbędnej przy aplikowaniu na listę UNESCO. Dużym zainteresowaniem cieszył się oryginalny egzemplarz tej aplikacji, który prezentowali Profesorowie podczas swego wystąpienia.

Popołudniowa sesja stanowiła teoretyczny wstęp do drugiego dnia szkoły, w czasie którego uczestnicy zostali zapoznani z problematyką konserwatorską, zasadami i metodyką prac przy wybranych obiektach, m.in. Ratuszu Staromiejskim, Katedrze św. Janów i kościele św. Jakuba. Popołudnie drugiego dnia należało do toruńskich kamienic. Ich tajniki zdradzał były Miejski Konserwator Zabytków Pan Zbigniew Nawrocki.

Trzeci dzień to „Nowy Toruń” krótkie wizyty w nowo wybudowany obiektach m.in. w strefie buforowej Toruńskiej Starówki, czyli w Centrum Sztuki Współczesnej i Centrum Konferencyjno-Kongresowym „Jordanki”. Po czym podsumowaliśmy Szkołę Letnią w Toruniu a Uczestnicy otrzymali certyfikaty.

Szczególne podziękowania za wkład w organizację Szkoły kierujemy do Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego, Pana Zbigniewa Fiderewicza Prezesa Ligi Polskich Miast i Miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i wszystkich pracowników Urzędu Miasta, którzy swą wiedzą, życzliwością i sprawnością organizacyjną nam pomagali. Wszystkim wykładowcom bardzo dziękujemy za trud przygotowania i wygłoszenia swoich prezentacji, Pani Małgorzacie Musiela Prezes Firmy Restauro sp. z o.o. i Panu Zbigniewowi Nawrockiemu za bardzo ciekawe prezentacji prac konserwatorskich na terenie Starego Miasta Torunia.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie żywiąc nadzieję, że toruńskie spotkanie przyniesie plony w przyszłości.

DZIĘKUJEMY BARDZO!!!

 

LINK Relacja z Torunia opracowana przez Annę Częścik z Gdyni

LINK Relacja z Torunia opracowana przez Celinę Łozowską z Gdyni

GALERIA ZDJĘĆ

Kalendarz wydarzeń

Czerwiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30