Polish National Committee of
International Council on Monuments and Sites

ICOMOS-POLAND

 • The Royal Castle in Warsaw
  The Royal Castle in Warsaw
 • Toruń, The Old Town
  Toruń, The Old Town
 • The Royal Lazienki, Warsaw
  The Royal Lazienki, Warsaw
 • The Wawel Castle, Cracow
  The Wawel Castle, Cracow
 • Zamość
  Zamość
 • Museum of Żupy Krakowskie, Wieliczka
  Museum of Żupy Krakowskie, Wieliczka
 • Malbork
  Malbork
Okładka  Tytuł  Rok wydania  Wersja elektroniczna

 13126

 

Assessing the Values of Heritage in SV System: the Method and Examples of Use

 2018 .pdf
f Paper mill in Duszniki-Zdrój - value assessment and management plan 2018 .pdf

 13125

 

Ocena wartości i plan zarządzania Młyna Papierniczego w Dusznikach-Zdroju

 2017 .pdf
 13124

Wartościowanie dziedzictwa w systemie SV – metoda i przykłady zastosowania

 2017 .pdf
 BESTPractices Best Practices Handbook : Contemporary Realities and Needs of Sustainable Urban Rehabilitation  2017 .pdf
UNESCOdziedzictwo2016 Światowe dziedzictwo kultury UNESCO : charakterystyka, metodologia, zarządzanie  2016  .pdf
12995 Heritage in transformation : cultural heritage protection in XXI century : problems, challenges, predictions  2016  .pdf
 12879 Założenia systemu służb konserwatorskich w Polsce  2016  .pdf
12885 Klasyfikacja i kategoryzacja w systemie ochrony zabytków  2016   .pdf
heritage 2016 Heritage value assessment systems – the problems and the current state of research 2016 .pdf
12766 How to assess built heritage? Assumptions, methodologies, examples of heritage assessment systems 2015 .pdf
Systemy wartoĹciowania dziedzictwa Systemy wartościowania dziedzictwa: stan badań i problemy 2015 .pdf
Management of UNESCO World Heritage Properties in Poland Management of UNESCO World Heritage Properties in Poland: Selected Issues 2015 .pdf
Vademecum Konserwatora ZabytkĂłw Vademecum Konserwatora Zabytków: Międzynarodowe Normy Ochrony Dziedzictwa Kultury: edycja 2015 2015 .pdf
Polski Komitet Narodowy ICOMOS Polski Komitet Narodowy ICOMOS : 1965–2015: 50 lat w służbie ochrony zabytków 2015  .pdf
Ochrona wartoĹci w procesie adaptacji zabytkĂłw Ochrona wartości w procesie adaptacji zabytków 2015  .pdf
Wybrane zagadnienia zarzÄdzania dobrami UNESCO w Polsce Wybrane zagadnienia zarządzania dobrami UNESCO w Polsce 2015  .pdf
Zasady projektowania i umieszczania noĹnikĂłw informacji wizualnej i reklam na obiektach i w obszarach zabytkowych Standards in displaying outdoor advertisements and signs on historical buildings and at historical sites Zasady projektowania i umieszczania nośników informacji wizualnej i reklam na obiektach i w obszarach zabytkowych 2015  .pdf
Conservation Officerâs Handbook Conservation Officer's Handbook: International Standards in Cultural Heritage Protection: 2015 edition 2015 .pdf
8696 Wartość funkcji w obiektach zabytkowych 2014 .pdf
7894 Nauczanie i popularyzacja ochrony dziedzictwa 2014 .pdf
ksiazka-okladka Fortyfikacje nowożytne w Polsce – badania, realizacje, projekty.
Zagospodarowanie do współczesnych funkcji
2014 .pdf
wartosciowanie Wartościowanie zabytków architektury 2013 .pdf
okladka wartosciowanie Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków 2012 .pdf
okladka zamki01 Zamki w ruinie - zasady postępowania konserwatorskiego 2012 .pdf
014 Wyjątkowa uniwersalna wartość a monitoring dóbr Światowego Dziedzictwa 2011 .pdf
016 System ochrony zabytków w Polsce - analiza, diagnoza, propozycje 2011 .pdf
18 Obwarowania miast. Problematyka ochrony, konserwacji, adaptacji i ekspozycji 2010 brak
15 Zabytki drugiej połowy XX wieku - waloryzacja, ochrona, konserwacja 2010 .pdf
trwala ruina ICOMOS Ochrona, konserwacja i adaptacja zabytkowych murów : Trwała ruina II  2010 .pdf
publikacja ICOMOS 2009 Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych  2009 .pdf
5 Zamki, grody, ruiny 2009 brak
3 Współczesne problemy teorii konserwatorksiej w Polsce 2008 .pdf
1 Zabytki architektury obronnej 2007 brak
2 Ochrona zabytków architektury obronnej. Teoria i praktyka 2007 brak
4 Detal architektury mieszkaniowej Lwowa XIX i XX wieku 2006 brak
postep Postęp i nowoczesność w konserwacji zabyktów 2005 brak
samorzady Samorządy w ochronie zespołów staromiejskich 2004 brak

Calendar

July 2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31