Polski Komitet Narodowy
Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków

ICOMOS-POLSKA

 • Zamek Królewski w Warszawie
  Zamek Królewski w Warszawie
 • Łazienki Królewskie w Warszawie
  Łazienki Królewskie w Warszawie
 • Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
  Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
 • Toruń
  Toruń
 • Zamość
  Zamość
 • Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka
  Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka
 • Malbork
  Malbork

W dniach 12-14 maja 2016 odbyła się w Toruniu Międzynarodowa Konferencja Naukowa p.t.: „DAWNE FORTYFIKACJE – DLA TURYSTYKI, REKREACJI I KULTURY. Zarządzanie i zagospodarowanie z wykorzystaniem środków UE”, zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przy współpracy: Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Komisji Architektury Militarnej Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji im. Adama Freytaga w Toruniu, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Oddział Toruński.

1d-02-inauguracja-dyr-JJanczarski-fotSZ
1d-03-referuje-KWielgus-fotSZ
1d-01-inauguracja-fotGB
1d-04-dyskusja-JJanczykowski-fotGB
1d-06-wieczor-zwiedzanie-Torunia-fotGB
1d-05-wieczor-zwiedzanie-Torunia-fotGB
2d-01-sala-obrad-Fort-IV---JOkoski-fotGB
2d-02-referuje-JWodarczyk-fotGB-kadr
2d-03-referuje-PPiwowarczyk-fotGB-kadr
2d-04-dyskusja-WWichrowski-fotGB

Podczas konferencji wygłoszono 35 referatów, w siedmiu blokach tematycznych:

 1. Ochrona, konserwacja i rewaloryzacja dzieł fortyfikacji nowożytnej w Polsce 1966-2016 – retrospekcja 50 lat dokonań.
 2. Możliwości dofinansowania środkami UE z nowej perspektywy finansowej, na cele zagospodarowania dawnych fortyfikacji.
 3. Założenia i dzieła fortyfikacyjne – rewaloryzacja, finansowanie.
 4. Zarządzanie obiektami pofortecznymi.
 5. Wybrane problemy rewaloryzacji zabytkowych fortyfikacji.
 6. Turystyka forteczna.
 7. Muzea w obiektach po-militarnych – muzealnictwo wojskowe i fortyfikacje.

Obrady toczyły się w gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Forcie IV w Toruniu, Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego – Oddział EXPLOSEUM i Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Obradom towarzyszyły: wieczorny spacer po Zespole Staromiejskim – fortyfikacje pierścienia wewnętrznego Twierdzy Toruń, wystawa „Fortyfikacje między Wisłą a Niemnem 1700-1945” (przygotowana specjalnie na konferencję "Arsenał obronny w Ostródzie na tle architektury obronnej w XIX wieku", 20-21 XI 2015 r., przez Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellingen /Bawaria/), nocne zwiedzanie Fortu IV, zwiedzanie ekspozycji muzealnych EXPPLOSEUM i wojskowego Sprzętu Ciężkiego na Osowej Górze w Bydgoszczy.

Najbardziej wytrwali uczestnicy konferencji wzięli udział w dodatkowym programie turystycznym (niedziela, 15 maja) – zwiedzaniu toruńskich fortów nr I i nr XIV, oraz wystawy kolekcji uzbrojenia strzeleckiego indywidualnego i zespołowego używanego przez żołnierzy państw walczących w Wielkiej Wojnie 1914-1918, wystawy projektu zagospodarowania Fortu XIV, a na zakończenie – w pikniku fortecznym.

W Konferencji wzięło udział 110 osób – przedstawicieli władz samorządowych, instytucji kultury, muzeów, służb konserwatorskich, gospodarzy obiektów pofortecznych, pracowników nauki, w tym kilkoro uczestników z Litwy i Ukrainy oraz grupa hobbystów i pasjonatów fortyfikacji.

Za organizację odpowiadał Komitet w składzie: Lech Narębski, Mirosław Giętkowski, Adam Kowalkowski, Marcin Orłowski.

Na rok 2017 planowane jest wydawnictwo pokonferencyjne.

Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31